Úprava pitné vody, předúprava bazénové vody

Filtrace vody

Filtr BWT E1

30 bwt e1

Filtr BWT E1 je revoluční vodní filtr určený k filtraci pitné a užitkové vody. Chrání vodovodní potrubí a k němu instalované spotřebiče před funkčními závadami a korozí způsobenou vnikem cizích částic, např. pískem, rzí, pilinami, koudelí atd. Revoluce filtru spočívá v jeho pákovém řešení, kdy se pouhým zvednutím páky automaticky uzavře oběh vody. Výměna filtrační vložky je pak otázkou vteřin a celý proces je maximálně hygienický. Filtr není vhodný pro oběhovou chemicky ošetřenou vodu ani pro procesní vody. Nelze ho použít ani pro filtraci médií se sklonem k mazání, např. oleje, tuky, ředidla, mýdla aj. Rovněž není vhodný pro oddělování rozpustných látek ve vodě. Filtr se dodává ve variantách s redukcí tlaku nebo bez redukčního ventilu. Technické informace k filtru naleznete v přiloženém produktovém listu.

Galerie

Ke stažení

BWT Protector Mini

32 protector mini%20 studenovodni

BWT Protector Mini je ochranný filtr s manuálním proplachem. Chrání vodovodní potrubí a k němu instalované spotřebiče před funkčními závadami a korozí způsobenou vnikem cizích částic, např. pískem, rzí, pilinami, koudelí atd. Filtr nelze použít u chemicky upravené oběhové vody ani u procesních vod. Nelze ho použít ani pro filtraci médií se sklonem k mazání, např. oleje, tuky, ředidla, mýdla aj. Rovněž není vhodný pro odlučování rozpustných látek ve vodě. Filtr se dodává v několika variantách pro studenou a horkou vodu a s redukcí tlaku nebo bez ní. Filtry je možné použít i k dopouštění vody do bazénu či vířivky. Detailní informace k jednotlivým variantám naleznete v přiložených produktových listech.

Galerie

Ke stažení

BWT F1

35 bwt f1

Filtr s manuální proplachem BWT F1 slouží k filtraci pitné i užitkové vody. Chrání vodovodní potrubí a k němu instalované spotřebiče před funkčními závadami a korozí způsobenou vnikem cizích částic, např. pískem, rzí, pilinami, koudelí atd. Filtr nelze použít u chemicky upravené oběhové vody ani u procesních vod. Nelze ho použít ani pro filtraci médií se sklonem k mazání, např. oleje, tuky, ředidla, mýdla aj. Rovněž není vhodný pro odlučování rozpustných látek ve vodě. Filtr je vybavený paměťovým kroužkem pro připomenutí nutnosti proplachu. Dodává se jak ve variantě s redukcí tlaku, tak bez redukčního ventilu. Detailní technické informace naleznete v přiloženém produktovém listu.

Galerie

Ke stažení

BWT Infinity

37 bwt infinity manualni proplach

Ochranný filtr BWT Infinity je vhodný i pro vyšší průtoky vody, může být instalovaný na vodovodní potrubí o jmenovité šířce až DN 50. Slouží k filtraci pitné i užitkové vody. Chrání potrubí a k němu instalované spotřebiče před funkčními závadami a korozí způsobenou vnikem cizích částic, např. pískem, rzí, pilinami, koudelí atd. Filtr nelze použít u chemicky upravené oběhové vody ani u procesních vod. Nelze jej použít ani pro filtraci médií se sklonem k mazání, např. oleje, tuky, ředidla, mýdla aj. Rovněž není vhodný pro odlučování rozpustných látek ve vodě. Filtr Infinity existuje ve třech variantách, M = s manuálním proplachem, A = s automatickým proplachem a AP = s automatickým proplachem a redukcí tlaku pro případ, kdy se filtr zašpiní ještě před plánovaným proplachem. Detailní informace k jednotlivým variantám naleznete v přiložených produktových listech.

Galerie

Ke stažení

BWT AKF DN 20

39 bwt akf dn20 filtr aktivni uhli

Adsorpční filtr s aktivním uhlím BWT AKF DN 20 je vybaven filtrační vložkou s aktivním uhlím a tkaninou s porézností 10 µm. Z pitné vody spolehlivě zadrží těkavé látky jako např. chlór, fenol nebo benzen a také zbytky činidel, čisticích prostředků, olejů a jiných organických látek, které mají zásadní vliv na její senzorické vlastnosti. Filtr je vhodný pro maximální provozní tlak 8 bar. Před a za filtrem je nutné instalovat uzavírací ventily a manometry pro kontrolu tlakové ztráty, aby nedocházelo k tlakovým rázům. Z hygienických důvodů je nutné filtrační vložku max. za 3 měsíce vyměnit.

Ke stažení

Změkčení vody

BWT AQUADIAL Softlife

40 bwt aquadial softlife

Změkčovač vody BWT AQUADIAL Softlife slouží k optimalizaci pitné a užitkové vody v domácnosti. Chrání vodovodní potrubí a k němu připojené armatury a spotřebiče před usazováním vodního kamene (vápníku) a tím předchází vzniku funkčních poruch. Zvyšuje tak životnost domácích spotřebičů a šetří nemalé náklady na jejich opravy či obměnu. BWT AQUADIAL Funguje na bázi iontové výměny prostřednictvím katexu. Pracuje s vypočítaným objemem a poměrovým systémem regenerace pro optimalizaci spotřeby vody a soli. Přístroj může být vybaven (na přání) chlorovací jednotkou pro automatickou dezinfekci a připojovací sadou s velkým průtokem pro vyšší výkon. Změkčovač vody BWT AQUADIAL Softlife byl navržen pro moderní domácnosti, aby zpříjemnil rušný životní styl a zajistil dostatečné množství měkké vody, která splňuje požadavky dnešního moderního života. Detailní technické informace naleznete v přiloženém produktovém listu.

Galerie

Ke stažení

BWT AQA Perla

42 bwt aqa perla

Změkčovače vody řady BWT AQA Perla jsou velice sofistikované přístroje pro změkčení pitné a užitkové vody v domácnosti. Změkčením vody se předchází usazování vápníku a následné tvorbě vodního kamene ve vodovodním potrubí, armaturách a domácích spotřebičích. Změkčovače AQA Perla fungují na bázi klasické iontové výměny, kdy dochází k výměně iontů vápníku a hořčíku za ionty sodíku. Přístroje jsou vybaveny jednoduchým systémem pro nastavení požadované tvrdosti vody a jsou velice úsporné ve spotřebě proplachovací vody a regenerační soli. Dodávají se také ve variantě BIO, u které při každé regeneraci probíhá dezinfekce iontoměničové náplně – katexu pomocí elektrolýzy solného roztoku. Detailní technické informace naleznete v přiloženém produktovém listu.

Galerie

Ke stažení

AQA Perla Duplex

44 bwt aqa perla duplex

Změkčovač vody AQA Perla Duplex je vlajkovou lodí značky BWT. Tento přístroj je vybavený nejmodernějšími technologiemi v čele s velkým multifunkčním dotykovým displejem pro jednoduchou obsluhu, velkým zásobníkem na sůl s indikací nedostatku regenerační soli, poplašným systémem AQA-Watch, který upozorní na atypickou spotřebu vody a v neposlední řadě systémem AQA Stop, který změkčovač v případě úniku vody vypne. Označení Duplex znamená, že zařízení vybaveno dvěma komorami, které se střídají ve zprostředkování měkké vody a následných regeneračních cyklech, tímto se minimalizují doby stagnace. Z hlediska chemických a mikrobiologických parametrů je výsledkem výrazně kvalitnější voda, než je tomu u běžných duplexních změkčovačů. Detailní technické informace naleznete v přiloženém produktovém listu.

Galerie

Ke stažení

Odstranění železa, manganu a dusičnanů

BWT ERF Pyrolox

47 bwt erf pyrolox

K Odstranění železa a manganu z pitné a užitkové vody slouží automatický filtr BWT ERF Pyrolox. Proces odželezování vody spočívá v oxidaci rozpuštěných sloučenin železa a manganu do formy pevných částic, které je možné odfiltrovat na odpovídajícím filtračním materiálu. Výběr tohoto materiálu závisí na několika faktorech: na fyzikálně-chemickém složení vody, formě přítomnosti železa nebo manganu, množství rozpuštěného kyslíku a oxidu uhličitého ve vodě, hodnotě pH vody a přítomnosti organických sloučenin ve vodě. Pro správný návrh a funkčnost zařízení je proto potřebná chemicko-fyzikální analýza vody. V případech, kdy vyšší hodnoty železa ve zdroji surové vody jsou způsobeny geologickým prostředím, se hodnoty železa až do 0,5 mg/l považují za vyhovující požadavkům vyhlášky pro pitnou vodu za předpokladu, že nedochází k nežádoucímu ovlivnění organoleptických vlastností vody (chuť, barva, zákal, zápach).

Ke stažení

BWT Denimat

48 bwt denimat

Přístroj BWT Denimat je koncipován jako přístroj k odstranění dusičnanů z pitné a užitkové vody v domácnosti. Pracuje na principu iontové výměny stejně jako změkčovače vody, avšak u Denimatu dochází k výměně dusičnanových iontů za ionty chloridů. K tomuto procesu se používá náplň Anex.

Ke stažení